Wat zijn de vervolgdiploma's Print
Als jonge kinderen na het behalen van hun A-, B- en C-diploma langere tijd niet meer zwemmen, zal de zwemkunst minder worden. De zwemslagen, die na veel oefenen vloeiend en zonder erbij na te denken wordt uitgevoerd, kunnen na een onderbreking van enkele maanden problemen opleveren. Het automatisme blijkt minder te zijn geworden, de zwemslag wordt ongecontroleerder uitgevoerd en de juiste combinatie van arm- en beenslag kan verstoord raken. Daarom is het van belang dat kinderen blijven zwemmen, hun zwemvaardigheid op peil houden en ...nog beter, verder ontwikkelen. 
Hiervoor bieden wij u de volgende mogelijkheden aan:
  • Zwemgolf
  • Zwemvaardigheid
  • Snorkelen
De doelstelling van zwemgolf is:
  • het verfijnen van de elementaire zwemslagen en het aanleren van nieuwe zwemslagen
  • het verbeteren van de conditie, dus van het uithoudingsvermogen
  • het vergroten van de behendigheid en zelfredzaamheid in het water
  • het kennis laten maken met meerdere aspecten van de zwemsport en het plezier in zwemmen. 
Het programma bestaat uit de volgende onderdelen: zwemslagen, balvormen, zwemmend redden, spelvormen, springen en snorkelen. Elke onderdeel omvat 7 lessen die in 7 achtereenvolgende weken worden gegeven. Bij inschrijving ontvangt u een zwemgolf-stickerkaart. Na elk afgerond onderdeel krijgt uw kind een sticker om op de kaart te plakken. Er is een vast jaarprogramma waarin de lessen voor het hele jaar van tevoren zijn vastgesteld. U weet dus precies wanneer er wat op het programma staat.

Zwemvaardigheid
Kinderen kunnen bij ons de zwemvaardigheidsdiploma's 1, 2 en 3 behalen (van de Nationale Raad Zwemdiploma's).Deze diploma's zijn in de plaats gekomen van de vroegere D-, E- en F-diploma's. Het is een nog verdere verdiepiing van de zwemvaardigheid en de zwemveiligheid. De afstanden worden groter, nieuwe zwemslagen worden aangeleerd,  onderwaterzwemmen wordt geoefend en zwemmen met een bal wordt aangeleerd.

Snorkelen
Snorkelen doe je uiteraard met een duikbril, zwemvliezen en de snorkel zelf, het pijpje waarmee je kunt ademen onder water. Wij leren de kinderen de speciale zwemslagen, hoe ze hun bril onder water kunnen klaren (leegblazen), hoe ze samen met een ander met 1 snorkel kunnen snorkelen (buddy-breathen) en hoe om te gaan met het materiaal. Een goede basisuitrusting is zeer belangrijk. De eerste paar lessen kunt u deze van ons lenen, maar daarna moet u deze zelf aanschaffen. Hierbij adviseren wij u graag. Voor het kind is het ook leuker om met zijn eigen materiaal te kunnen snorkelen. Uw kind kan dan ook op andere plaastsen genieten van het snorkelen. Wij leiden de kinderen op voor de brevetten van de Nederlandse Onderwatersport Bond. Er zijn drie snorkelbrevetten te behalen. Minimaal 1x per jaar worden de examens afgenomen.
 
Wanneer?
 
Zwemgolf
Woensdag            15.00 - 15.45 uur
 
Tarief:
Stamleskaart                                           31.60
Maandleskaart 1x per week 45 min.        33.80
Zwemgolfkaart                                            7.00

Zwemvaardigheid
ZV I, II en III
Woensdag            15.00 - 15.45 uur
 
Tarief:
Stamleskaart                                           31.60
Maandleskaart 1x per week 45 min.        33.80
 
Snorkelen
Dinsdag                17.30 - 18.15 uur
 
Tarief:
Stamleskaart                                           31.60
Maandleskaart 1x per week 45 min.        33.80
 
Ziekte en vakantie:
Bij verzuim wegens ziekte zijn de eerste twee weken voor uw rekening. Als de ziekte langer dan twee weken gaat duren, moet u de maandleskaart bij de receptie inleveren i.v.m. registratie en vergoeding. Bij de vaststelling van de tarieven is rekening gehouden met het vervallen van een aantal lessen wegens feestdagen.