Cliënttevredenheid

Tevredenheidsenquête

Voorheen voerde iedere zorgboerderij een eigen meting uit, de resultaten hiervan zijn opgenomen in de jaarverslagen van iedere zorgboerderij. Omdat echter deze metingen verschillend gebeuren was het niet mogelijk een eenduidig beeld te rapporteren van SZZ als geheel. De zorgboerderijen van SZZ gaan met ingang van 2017 op uniforme wijze de tevredenheid van de cliënten meten alsmede de resultaten van de zorg.

Hiervoor wordt gebruik gemaakt van VanzelfsprekendVanzelfsprekend is een applicatie waarin de cliënt zelf aangeeft wat hij graag wil leren of bereiken op de zorgboerderij. Op basis hiervan wordt een zorgplan samengesteld. Wanneer een cliënt al wat langer in zorg is dan wordt aan hem/haar gevraagd te scoren op hetgeen hij zelf vindt wat is bereikt en wat hij/zij van de geboden zorg vindt.

Klik hier voor meer informatie over Vanzelfsprekend

Binnen Vanzelfsprekend zijn vragenlijsten opgenomen voor alle doelgroepen en leeftijdsniveaus. Een cliënt kan zijn/haar eigen resultaten monitoren binnen de applicatie. Naast verantwoording aan gemeenten en zorgkantoren dient het gebruik van Vanzelfsprekend bij te dragen aan beleidsontwikkeling ten behoeve van de kwaliteit op de zorgboerderij. SZZ heeft hier een sturende rol in.

Jaarrapportage Vanzelfsprekend

Te downloaden:

SZZ Jaarrapportage Vanzelfsprekend 2023 (PDF, 245 kB)
SZZ Jaarrapportage Vanzelfsprekend 2022 (PDF, 261 kB)