Missie & Visie

Missie

Dé professionele zorgboerenorganisatie onder de grote rivieren die haar leden ondersteunt om het ondernemen en leven op en rond de boerderij hand in hand te laten gaan met het bieden van kwalitatief hoogwaardige en innovatieve zorg voor een zo breed mogelijke doelgroep.

Visie

  • Continue bouwen aan een solide en professionele organisatie. Enerzijds door een selectief toelatingsbeleid en een coöperatieve gedachtegoed en anderzijds door de ondernemersgeest en kennis binnen de organisatie te gebruiken om kansen in de markt te benutten.
  • Ondersteunen van leden in het bieden van hoogwaardige zorg in de groene ruimte waarbij het welzijn van de cliënt centraal staat en de medezeggenschap van cliënten optimaal is georganiseerd.
  • Een doeltreffende invulling geven aan deskundigheidsbevordering & samenwerking in de breedste zin des woords, afgestemd op de wensen, eisen en behoeften van de leden.
  • Het positioneren en op de kaart zetten van de stichting en haar leden bij relevante stakeholders met als doel jaarlijks productieafspraken te kunnen maken (ZIN, Wmo, etc) die optimaal aansluiten bij de productiecapaciteit van haar leden en de best passende match te realiseren tussen (potentiële) cliënt en zorgboerderij.