Privacy

Om u goed te kunnen ondersteunen, hebben we bepaalde persoonsgegevens van u nodig. Voor SZZ staat uw privacy voorop. Dat betekent dat we zorgvuldig omgaan met de gegevens die we van u hebben.

We gebruiken uw gegevens alleen voor het doel waartoe u ze aan ons hebt gegeven. We delen of gebruiken ze nooit ergens anders voor zonder uw toestemming, tenzij we daar wettelijk toe verplicht zijn. En we vragen alleen om informatie die we echt nodig hebben.

SZZ werkt volgens de normen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, 2018) en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). In die wet staat onder andere dat u ons altijd kunt vragen welke gegevens we precies van u hebben. En dat deze informatie veranderd kan worden, als er iets niet klopt.

Ieder contact met SZZ of de zorgboerderijen verloopt via een beveiligd e-mailadres. Ook de website is via een beveiligde verbinding tot stand gekomen.

Er worden alleen functionele cookies toegepast op deze website. Dit betekent dat we geen tracking cookies of andere cookies waar persoonsgegevens worden gevraagd gebruiken, maar slechts Google Analytics (voor de kaart) waarbij alle gegevens geanonimiseerd worden.

Privacybeleid

Meer weten? Download dan het SZZ – Privacy Beleid (PDF, 193kB)