Kwaliteit en kwaliteitsjaarverslag

SZZ heeft oog voor kwaliteit

De zorg is volop in ontwikkeling en daarbij zoeken zowel toezichthouders, opdrachtgevers en uitvoerders naar een manier om kwaliteit van zorg in beeld te brengen en te monitoren. Zo heeft de Langdurige Zorg het motto ‘Samen waarde toevoegen voor klanten’ en iedere gemeente een soortgelijke visie.

Eind 2017 is de richtlijn voor een Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg 2017-2020 opgesteld, die zorgaanbieders handvatten biedt voor het opstellen van een eigen Kwaliteitskader. SZZ heeft daarom in beeld gebracht hoe zij werkt aan kwaliteit en wat dat betekent voor de zorg die op de zorgboerderijen geleverd wordt.

Kwaliteitsjaarverslagen: