Kwaliteit van SZZ

Als koepelorganisatie voor zorgboerderijen en contracthouder voor zorg binnen de Wlz, Wmo en Jeugdwet stelt SZZ hoge eisen aan de deelnemende zorgboerderijen voor wat betreft de kwaliteit van zorg.

Vanuit de verantwoordelijkheid voor de geleverde zorg op de aangesloten zorgboerderijen stelt SZZ aan zichzelf als organisatie ook hoge eisen voor wat betreft de kwaliteit van dienstverlening. Immers cliënten, zorgboerderijen, gemeenten en zorgkantoren dienen er op te kunnen vertrouwen dat de administratieve dienstverlening van goed kwalitatief niveau is en transparant plaatsvindt.

Daarnaast staat SZZ borg voor de kwaliteit op de zorgboerderij en voert hiertoe interne audits op locaties uit alsmede steekproeven voor wat betreft de rechtmatigheid van zorg en de kwaliteit waaronder dit gebeurt. SZZ geeft hiertoe inzicht in het eigen kwaliteitsmanagementsysteem en is gecertificeerd conform de ISO 9001.

ISO 9001 2015 certified quality management system