Op zoek naar een zorglocatie

Soorten begeleiding

 • Dagbesteding
 • Begeleiding
 • Behandeling
 • Tijdelijk verblijf/logeren/respijtzorg
 • Werktoeleiding/arbeidsmatige dagbesteding
 • Kleinschalig wonen
 • Tijdelijke schooluitvallers

Inrichting van de zorg

Samen met u wordt het zorgplan opgesteld. In het zorgplan komt het volgende:

 • Situatiebeschrijving zorgvraag bij start zorg
 • Gewenste doelen/resultaten
 • Beschrijving van uw sociale netwerk
 • Beschrijving van uw woonsituatie
 • Beschrijving van uw dagelijkse activiteiten, interesses en/of opleiding/werk

Bekostiging van de zorg

Wanneer u een indicatie van het CIZ heeft ontvangen of een beschikking van uw gemeente dan kunt u met uw zorgvraag bij SZZ terecht. SZZ wordt bekostigd vanuit de Wlz of door de gemeenten via de Wmo en Jeugdwet. Toch wordt ook van u een eigen bijdrage verwacht. Het CAK (Centraal Administratie Kantoor) berekent en incasseert de eigen bijdragen voor de Wlz, de Wmo en de Jeugdwet. Hebt u vragen over bijvoorbeeld de beschikking van het CAK, kijk dan voor meer informatie op www.hetcak.nl.