Zorgboerderij De Gastvrijheid

Zorgboerderij De Gastvrijheid Zorg- en gastenboerderij De Gastvrijheid biedt zorg op maat, of het nu gaat om dagbesteding of logeeropvang. De zorgboerderij is bedoeld voor cliënten met gedragsproblemen, een verstandelijke beperking of mensen die om wat voor reden dan ook zijn vastgelopen.

Cliënten krijgen een ondersteunende en activerende begeleiding. Bij de ondersteunende begeleiding leert de deelnemer beter structuur te brengen in de dagindeling. Bij de activerende begeleiding wordt gewerkt aan eigenwaarde, zelfredzaamheid, weerbaarheid, zelfkennis en het ontwikkelen van het sociale en emotionele gedrag. Tevens voorzien wij ook in ambulante ondersteuning thuis en begeleiden wij u bij uw zorgvraag.

Op De Gastvrijheid zorgen wij met gepaste vrijheid, boerenverstand en levenservaring dat u het naar uw zin heeft. En dat u de zorg ontvangt die u nodig heeft.

De Gastvrijheid is in het bezit van een ‘Kwaliteit laat je zien’ certificering.

Hulp op maat

Onze Zorgboerderij is gespecialiseerd in hulp voor specifieke doelgroepen, leeftijden en zorgvragen. Neem voor meer informatie contact op.

Doelgroep


 • Autisme Spectrum Stoornis
 • Verstandelijke beperking
 • Jeugd- en Opvoedproblematiek

Leeftijd


 • Kinderen (4 - 10 jaar)
 • Jongeren (11 - 17 jaar)
 • Jongvolwassenen (18 - 25 jaar)
 • Volwassenen (26 - 65 jaar)

Zorgvraag

Onze begeleiders staan altijd voor u klaar.

 • Dagbesteding
 • Arbeidsmatige dagbesteding
 • Groepsbegeleiding
 • Begeleiding Individueel
 • Logeren
 • Respijtzorg

Activiteiten

De taken en werkzaamheden zijn afgestemd op de wensen en mogelijkheden van de deelnemer. Vanaf het eerste bezoek wordt u betrokken bij het reilen en zeilen op de zorgboerderij.

 • Dierverzorging is zeer gevarieerd en bestaat o.a. uit observeren van de dieren (ziekte of andere gebreken leren herkennen), knuffelen van dieren, meehelpen voeren, paardenverzorging en de stallen uitmesten.
 • Activiteiten in de vorm van werken in de groente-, sier-, bloemen- en bollentuin en de groentekas.
 • Onderhoudswerk van de stallen, de poel, boomgaard, zithoekjes, nestkastjes etc. Kortom, zorgen dat het erf er netjes bij ligt.
 • Gereedschapsleer en materialenkennis. Zoals zagen, timmeren, schroeven, lassen en schilderen. De bezigheden worden altijd aangepast aan de vaardigheden van de deelnemer.
 • Huishoudelijke activiteiten. Boodschappen, maaltijden en de verzorging van het gastenverblijf.
 • Maatschappelijke integratie. Meewerken aan de dagrecreatie en de bed&breakfast.

Onze activiteiten worden zo ingericht dat er na werken ook ontspanning is. Voldoende pauzes, gezellige lunches en verplichte rustmomenten die een vrije invulling genieten. Kortom, een zeer gevarieerd programma.