Huis aan de Kleine Beerze

Huis aan de Kleine Beerze

Wij zijn Michelle en Roos, eigenaressen van Huis aan de Kleine Beerze en allebei jeugdprofessional. In onze organisatie bieden wij begeleiding aan jeugdigen van 4 t/m 13 jaar met een hulpvraag op sociaal-emotioneel gebied. Onze kernwaarden spelen een belangrijke rol in de begeleiding: zelfontplooiing, verbinding, geborgenheid, duurzaamheid en lef. Wij vinden het belangrijk dat een jeugdige zich kan ontwikkelen op een manier die past. Daarom bieden wij diverse vormen van begeleiding aan: naschoolse begeleiding, zaterdag- en vakantiebegeleiding en individuele begeleiding. In de toekomst willen we ook graag logeerbegeleiding gaan bieden.

Wij streven naar een plek waar jeugdigen hun krachten en onzekerheden leren omarmen en helemaal zichzelf kunnen zijn. Wij begeleiden jeugdigen bij o.a.: het vergroten van het zelfvertrouwen; oefenen met sociale vaardigheden; herkennen en uiten van emoties; het aanvoelen en aangeven van grenzen; het behouden van een dag- en weekstructuur. Daarnaast zijn wij er natuurlijk ook om het netwerk te ontlasten.

Ons bedrijf is gevestigd op een biologische geitenboerderij, die wordt gerund door de ouders van Roos. De begeleiding vindt plaats op het erf en in een grote, gerenoveerde ruimte met gezellige speelhoeken en plekjes om even helemaal tot rust te komen. Op het erf zijn nieuwsgierige, vriendelijke geiten en hun lieve lammetjes, scharrelende kippen, en katten. In de nabije toekomst zullen we ook nog andere dieren verwelkomen op de boerderij. Het knuffelen en verzorgen van de dieren is een belangrijke en vaste taak in de begeleiding.

Bij Huis aan de Kleine Beerze bundelen we samen onze krachten om de jeugdige zo goed mogelijk verder te helpen.

Hulp op maat

Onze Zorgboerderij is gespecialiseerd in hulp voor specifieke doelgroepen, leeftijden en zorgvragen. Neem voor meer informatie contact op.

Doelgroep


 • Autisme Spectrum Stoornis
 • Verstandelijke beperking
 • Zintuiglijke beperking
 • Jeugd- en Opvoedproblematiek

Leeftijd


 • Kinderen (4 - 10 jaar)
 • Jongeren (11 - 17 jaar)

Zorgvraag

Onze begeleiders staan altijd voor u klaar.

 • Groepsbegeleiding
 • Begeleiding Individueel
 • Logeren

Activiteiten

 • De dieren verzorgen en knuffelen
 • Binnen en buiten spelen
 • Lekker creatief bezig zijn
 • Samen koken, bakken en eten
 • Kleine klusjes op de boerderij
 • Spelen in het nabij gelegen bos