Stichting Nollestee

Stichting Nollestee bestaat uit een zorgkwekerij, zorgtuin en inloophuis. In onze manier van zorg verlenen staat de mens centraal, in het besef dat we allen van gelijke waarde zijn in de samenleving. Met name voor mensen die aan de zijlijn van de maatschappij staan, mensen die niet zelfstandig door het leven kunnen gaan, die een duwtje in de rug en bescherming nodig hebben.

Zorgkwekerij de Nollestee

Op Zorgkwekerij de Nollestee gaan zorg en werk hand in hand. Hier bieden wij een werkplek voor mensen met een verstandelijke beperking. De medewerkers worden gestimuleerd hun talenten in te zetten op hun eigen tempo en niveau. Daarnaast leren zij onder begeleiding nieuwe vaardigheden.

Zorgtuin de Nollehof

Zorgtuin De Nollehof, met zorg omringd. In één zin is het karakter van onze onderneming duidelijk: beschermende zorg voor de ander die in het leven een zorgende hand nodig heeft. De Nollehof biedt zorg in de vorm van groene dagbesteding die is bedoeld voor mensen met beginnende dementie, mensen met gevolgen van een CVA, NAH, of somatische klachten door een andere oorzaak.

Inloophuis de Voorste Vloer

Inloophuis de Voorste Vloer is een laagdrempelige voorziening voor respijtzorg en mantelzorgers, en mensen die kampen met beginnende hersenproblematiek en eenzaamheid. Daarbij is iedereen welkom die behoefte heeft aan een sociale omgeving.

Het inloophuis werkt niet met indicatie of diagnoses, iedereen is dus welkom zonder verwijzing. Daarnaast bieden wij een re-integratieprogramma voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, en een leerprogramma voor dames met ASS.

Hulp op maat

Onze Zorgboerderij is gespecialiseerd in hulp voor specifieke doelgroepen, leeftijden en zorgvragen. Neem voor meer informatie contact op.

Doelgroep


 • Autisme Spectrum Stoornis
 • Dementie / PG / Somatiek
 • Niet Aangeboren Hersenletsel
 • Parkinson / parkinsonisme

Leeftijd


 • Jongvolwassenen (18 - 25 jaar)
 • Volwassenen (26 - 65 jaar)
 • Ouderen (> 65 jaar)

Zorgvraag

Onze begeleiders staan altijd voor u klaar.

 • Dagbesteding
 • Arbeidsmatige dagbesteding
 • Groepsbegeleiding

Activiteiten

De werkzaamheden/activiteiten zijn per locatie verschillend. Voorbeelden hiervan zijn:

 • Klussen op de kwekerij
 • Stekken/opkweken van planten
 •  Verkopen van planten
 • Schilderen
 • Technische klussen
 • Houtwerk
 • Koken

Activiteiten Zorgkwekerij de Nollestee

Het werk bestaat uit het kweken en de verkoop van vaste planten en heesters. Op woensdag, donderdag en vrijdag is de winkel open. Op dat moment helpen de medewerkers de klanten en bedienen ze onder begeleiding de aangepaste kassa.

Activiteiten Zorgtuin de Nollehof

Onder professionele begeleiding bieden we dagstructuur, aandacht, en een zinvolle daginvulling. We koken samen, verbouwen groente in de tuin, en organiseren allerhande leuke activiteiten. Dit alles in een groene omgeving en binnen een besloten belevingstuin, met een gezellige woonkeuken en rustkamer.

Activiteiten Inloophuis de Voorste Vloer

Het inloophuis is een verlengstuk van thuis en maakt deel uit van de gemeenschap. De focus ligt op de behoeften en ervaringen van de deelnemers, en het leveren van een bijdrage aan de maatschappij. We creëren samen een huiselijke sfeer, waar veel kan, niets moet, en zorg voor elkaar centraal staat.