Pitteperk

Zorgboerderij Pitteperk

Wie zijn wij en waar staan wij voor? Boerderij Pitteperk vindt het heel belangrijk dat er voor iedereen een plek is in de samenleving. Deze visie krijgt vorm door het bieden van een veilige basis, een thuis, een (werk)plek waarin iedereen kan zijn wie hij/zij is, zich kan ontwikkelen en gelukkig kan zijn.

Pitteperk geeft hulpboeren een zinvolle dagbesteding. Hulpboeren worden positief en op een geduldige manier benaderd. Focus ligt op de positieve eigenschappen en kwaliteit van de hulpboeren De hulpboeren worden ondersteund in het aangaan van sociale contacten. We leveren maatwerk. Beperkingen en voornamelijk ook de mogelijkheden van iedere hulpboer wordt meegenomen in begeleiding en benadering.

Hulp op maat

Onze Zorgboerderij is gespecialiseerd in hulp voor specifieke doelgroepen, leeftijden en zorgvragen. Neem voor meer informatie contact op.

Doelgroep


 • Autisme Spectrum Stoornis
 • Lichamelijke beperking
 • Niet Aangeboren Hersenletsel
 • Psychiatrische problematiek
 • Verstandelijke beperking

Leeftijd


 • Jongeren (11 - 17 jaar)
 • Jongvolwassenen (18 - 25 jaar)
 • Volwassenen (26 - 65 jaar)
 • Ouderen (> 65 jaar)

Zorgvraag

Onze begeleiders staan altijd voor u klaar.

 • Dagbesteding
 • Arbeidsmatige dagbesteding
 • Groepsbegeleiding

Activiteiten

De zorgboerderij biedt veel variatie in ­aanbod en mogelijkheden. De meest voorkomende werkzaamheden zijn:

 • dierverzorging
 • tuin- en kaswerkzaamheden
 • onderhoud terrein
 • huishoudelijke werkzaamheden
 • exploitatie en onderhoud natuurgebied

Ook komen er mogelijkheden voor arbeidstraining. Hierdoor kunnen sommige deelnemers mogelijk doorstromen naar een (gedeeltelijk) betaalde baan op de reguliere arbeidsmarkt.