Vertrouwenspersonen

Zorgbelang Brabant Zeeland

SZZ vindt het van groot belang dat de vertrouwensfunctie op de zorgboerderijen professioneel en conform wet- en regelgeving is georganiseerd. Daarom faciliteert SZZ de inzet van een vertrouwenspersoon / cliëntondersteuner op de zorgboerderij. De vertrouwenspersonen en cliëntondersteuners van Zorgbelang Brabant Zeeland van het Adviespunt Zorgbelang werken vanuit de overtuiging dat iedere cliënt het recht heeft om als gelijkwaardige en actieve medespeler te worden gezien in de relatie tussen hulpverlener en cliënt(systeem). Tevens moet de cliënt  de rechten die hij heeft, kunnen uitoefenen. Dat betekent dat iedere cliënt (volwassene en minderjarige) die behoefte heeft om in vertrouwen met iemand te praten of ondersteuning nodig heeft, moet kunnen terugvallen op een ‘onafhankelijk’ vertrouwenspersoon of cliëntondersteuner.

Een vertrouwenspersoon kan u helpen door:

  • In vertrouwen naar uw verhaal te luisteren
  • U te informeren over uw rechten en u te adviseren
  • U te ondersteunen bij eventuele klachten, zoals het helpen formuleren van de klacht en het schrijven van een klachtbrief. Daarnaast kan de vertrouwenspersoon u helpen de klachten bespreekbaar te maken tijdens een gesprek met het zorgbedrijf of eventueel de klachtencommissie
  • Het verzamelen en terugkoppelen van signalen vanuit de locaties aan SZZ.

Vertrouwenspersonen Zorgbelang

Meer informatie

Meer informatie over vertrouwenspersonen voor medewerkers en vrijwilligers vinden onze leden op het Zorgondernemersportaal (alleen toegankelijk voor leden).