Op de Mózik

Op de Mózik

Op de Mózik is een kleinschalige zorginstelling midden in de Peel en heeft een uitgebreid aanbod voor mensen met een hulpvraag.

Zo wordt er dagbesteding geboden aan ouderen, is er arbeidsmatige dagbesteding voor 18+ en vindt daarnaast in de weekenden en tijdens schoolvakanties dag- en logeeropvang plaats voor kinderen. Ook wordt er op locatie kamertraining verzorgd aan jongeren.

Daarnaast biedt Op de Mózik ambulante begeleiding voor zowel kinderen als volwassenen én systeemtherapeutisch werk.

Verder kan de gespecialiseerde trajectbegeleiding hulp bieden aan mensen met een werk- en/of opleidingswens.

De locatie ligt aan de rand van het dorp en tegen de Neerkantse bossen. Het betreft een prachtige en vooral rustige (groene) plek. Daarnaast biedt de locatie een huiselijke, gezellige sfeer.

Hulp op maat

Onze Zorgboerderij is gespecialiseerd in hulp voor specifieke doelgroepen, leeftijden en zorgvragen. Neem voor meer informatie contact op.

Doelgroep


 • Autisme Spectrum Stoornis
 • Dementie / PG / Somatiek
 • Lichamelijke beperking
 • Niet Aangeboren Hersenletsel
 • Psychiatrische problematiek
 • Verstandelijke beperking
 • Zintuiglijke beperking
 • Parkinson / parkinsonisme
 • Jeugd- en Opvoedproblematiek

Leeftijd


 • Kinderen (4 - 10 jaar)
 • Jongeren (11 - 17 jaar)
 • Jongvolwassenen (18 - 25 jaar)
 • Volwassenen (26 - 65 jaar)
 • Ouderen (> 65 jaar)

Zorgvraag

Onze begeleiders staan altijd voor u klaar.

 • Dagbesteding
 • Arbeidsmatige dagbesteding
 • Groepsbegeleiding
 • Begeleiding Individueel
 • Logeren

Activiteiten

Dagbesteding ouderen

Zinvolle en plezierige dagbesteding met als motto ‘niets moet, alles mag’. De daginvulling en zorg wordt zoveel mogelijk afgestemd op de persoonlijke wensen van de deelnemer.

Arbeidsmatige dagbesteding

Op de Mózik is een plek om tot rust en jezelf te komen. Daarnaast biedt het de kans om mogelijkheden te (her)ontdekken en deze te benutten.

Dag- en logeeropvang

Door het tijdelijk aanbieden van opvang wordt de thuissituatie ontlast. Tijdens de opvang is er aandacht voor persoonlijke doelen die aansluiten op de eigen wensen, mogelijkheden, behoeften en beperkingen.

Ambulante begeleiding

Er wordt toegewerkt naar het zoveel mogelijk zelfstandig worden in de maatschappij. Belangrijk is dat de eigen regie in handen blijft van de zorgvrager of diens vertegenwoordiger, maar ook dat iemand (weer) de regie over zijn of haar leven krijgt.

Kamertraining

Een (intensieve) training in zelfstandigheid in een kleinschalige setting. Er worden praktische en sociale vaardigheden geleerd. Door middel van een eigen trainingsmap wordt op individueel niveau toegewerkt naar persoonlijke mogelijkheden op het gebied van zelfstandigheid.

Systeemtherapeutisch werk

Begeleiding wordt aangeboden aan mensen met hulpvragen bij relatie- en gezinsproblemen. De systeemtherapeutisch werker betrekt en activeert het netwerk bij het creatief zoeken naar verandermogelijkheden.

Trajectbegeleiding

Ondersteuning van mensen bij het zoeken of behouden van werk en/of het voltooien van een opleiding. De trajectbegeleider is daarbij een soort bruggenbouwer en werkt via de methoden IVB (Individuele Vraaggerichte Benadering) en IPS (Individuele Plaatsing en Steun).