Stichting Saga

Stichting Saga – samen gewoon aan de slag

Stichting Saga is een leer/werk plek en biedt ontwikkeltrajecten met als doel het bevorderen van zelfontwikkeling en maatschappelijke deelname. Tevens biedt Stichting Saga ontwikkelingsgerichte arbeidsmatige dagbesteding. Het hebben van een zinvolle daginvulling en/of (betaald) werken is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Er zijn mensen die om wat voor reden dan ook extra ondersteuning nodig hebben om te kunnen (re-) integreren in de maatschappij, o.a. mensen met leerproblemen, psychiatrische en/of psychosociale problemen, arbeidsbeperkten, niet aangeboren hersenletsel.

Onze missie Wij zijn ervan overtuigd dat iedereen wil meedoen en zich kan ontwikkelen mits er een veilige en uitdagende leeromgeving is. Participeren bij Stichting Saga is laagdrempelig en biedt mogelijkheden om te ontdekken, persoonlijk te groeien en arbeidscompetenties te behouden en te ontwikkelen.

Voor wie Voor iedereen die op dit moment extra ondersteuning naar een daginvulling en/of (betaald) werken nodig heeft. Mensen die (nog) niet op eigen kracht in staat zijn om de dagen te structureren, een zinvolle invulling aan de dagen te geven, sociale contacten aan te gaan en (betaald) te werken. Kortom iedereen die op dit moment hulp en begeleiding nodig heeft om te kunnen participeren in de samenleving.

Hulp op maat

Onze Zorgboerderij is gespecialiseerd in hulp voor specifieke doelgroepen, leeftijden en zorgvragen. Neem voor meer informatie contact op.

Doelgroep


 • Autisme Spectrum Stoornis
 • Lichamelijke beperking
 • Niet Aangeboren Hersenletsel
 • Psychiatrische problematiek
 • Verstandelijke beperking
 • Jeugd- en Opvoedproblematiek

Leeftijd


 • Jongvolwassenen (18 - 25 jaar)
 • Volwassenen (26 - 65 jaar)

Zorgvraag

Onze begeleiders staan altijd voor u klaar.

 • Dagbesteding
 • Arbeidsmatige dagbesteding
 • Groepsbegeleiding
 • Begeleiding Individueel

Activiteiten

Cliënten hebben de mogelijkheid te kiezen voor werkzaamheden die het beste bij hen passen en hen het meeste aanspreken. De te verrichtten werkzaamheden worden uitgevoerd in opdracht van lokale, reguliere bedrijven. Alle werkzaamheden worden uitgevoerd op eigen locatie van Stichting Saga.