Zorgvormen

Altijd maatwerk en een groot aanbod aan zorgvormen

Dagbesteding:

Ruimte, rust en regelmaat. Sociaal actief en nuttig werk. Gezond eten en beweging. De stap naar echt werk, re-activering of (sociale) re-integratie. Het intrainen van vaardigheden of het ordenen van gewoontes en gedachten. Even eruit zijn en doen waar je gelukkig van wordt. Het is allemaal te vinden op onze dagbesteding.

Begeleiding:

Individueel contact geeft ruimte om te werken aan persoonlijke doelen. De deelnemer mag volledig zichzelf zijn in een huiselijke sfeer. Maatwerk staat centraal, wat betekent dat er volgens verschillende methodieken gewerkt wordt. Ook staan de doelen van de deelnemer centraal. Bovendien wordt er gewerkt vanuit een systeemgerichte aanpak.

Behandeling:

Op een aantal boerderijen wordt in verschillende vormen behandeling aangeboden. Dan wel als ‘plusje’ op de begeleiding, dan wel als specifiek behandeltraject. Deze worden altijd geboden door professionals met de juiste kwalificaties.

Tijdelijk verblijf/logeren/respijtzorg:

Even het huis uit, om daarmee juist thuis te kunnen blijven wonen of andere leden van het gezin tijd voor zichzelf te gunnen. Ook is een logeerweekend een middel om aan concrete ontwikkeldoelen te werken.

Werktoeleiding/arbeidsmatige dagbesteding:

Leren meewerken en ertoe doen op de boerderij. Het opdoen van werktempo, werknemersvaardigheden/beroepsvaardigheden, werkritme en eventuele begeleiding on the job.

Kleinschalig wonen:

Een plek midden in de gemeenschap in een kleinschalige woonsetting. Professionele begeleiding en een leefomgeving op maat. Het streven is om het aanbod op onze boerderijen uit te breiden, zodat woonplekken op meerdere locaties en voor meerdere doelgroepen beschikbaar zijn.

Tijdelijke schooluitvallers:

Daar waar een jongere niet mee kan in het onderwijs en thuis komt te zitten, biedt de zorgboerderij een traject met als doel zo snel mogelijk te re-integreren in het onderwijs. De jongere komt tot rust, leert vaardigheden aan die nodig zijn om zich te handhaven in een klas en krijgt zo mogelijk vervangend onderwijs aangeboden. Begeleiding gaat eventueel mee naar school.

Doelgroepen:

  • Mensen met geheugenproblematiek
  • Mensen met Niet-Aangeboren Hersenletsel
  • Mensen met een vorm van autisme (ASS)
  • Jongeren met gedragsproblematiek, hechtingsstoornissen, ontwikkelingsproblematiek
  • Mensen met verslavingsproblematiek
  • Mensen met psychische problematiek
  • Mensen met een verstandelijke beperking
  • Jongeren met een problematische thuissituatie of opvoedingsproblematiek